Image

… Slide 2

This Text Box not only uses the class innerFx-fade but also innerBox-lighten, which accounts for the white transparent background.

If you wonder how to use these cool «previous slide and next slide» inline links – that's simple: They are generic links, made with CK Editor's   Link Tool. Just use #prev-slide or #next-slide in the URL field and you’re set.

Time for the next slide»

Image

                           

РЪКОВОДСТВОТО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ КОЛЕКТИВ НА

ОСМО СУ "АРСЕНИ КОСТЕНЦЕВ"

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНЯТ ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА 

НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА, КОЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ

НА 17.09.2018 Г. ОТ 09:00 Ч. В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


Из училищния живот в Осмо СУ "Арсени Костенцев"      Училищен електронен дневник

                                     

          

                 

 

                                                                СЕРГЕЙ БИРОВ - ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА 2017

       ЗА ВИСОК ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

                                                                15.12.2017 Г. СОФИЯ          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ: Д.ИК.Н. ЯНКА ТАКЕВА