• Изпълнение на делегирания бюджет за 2016 година.

  • План на делегирания бюджет на Осмо СУ за 2017 г.
  • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2017 г.
  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2017 год.
  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2017 год.
  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2017 г.
  • План на делегирания бюджет на Осмо СУ за 2018 г.
  • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2018 г.
  • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.06.2018 г.
  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2018 год.
  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2018 год.