• Изпълнение на делегирания бюджет за 2016 година.

 • План на делегирания бюджет на Осмо СУ за 2017 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2017 г.
 • Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2017 год.
 • Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2017 год.
 • Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2017 г.
 • План на делегирания бюджет на Осмо СУ за 2018 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2018 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 30.06.2018 г.
 • Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.09.2018 год.
 • Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 31.12.2018 год.
 • План на делегирания бюджет на Осмо СУ за 2019 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на училището към 31.03.2019 г.