• Изпълнение на делегирания бюджет за 2016 година

 

  • Информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището към 30.06.2017 год.