Юлия Ингилизова - главен учител в начален етап на основното образованиемагистър НУП, специализация по английски език в начална училищна степен, притежава първа професионално-квалификационна степен. Има публикации в педагогически сборници и списания

 

Мариана Георгиева - главен учител в начален етап на основното образование, магистър НУП, специализация по ИТ в начална училищна степен, притежава втора квалификационна степен.