Юлиана Христова - главен учител в прогимназиален етап на основното образование, магистър Българска филология, притежава първа професионално-квалификационна степен. Има публикации в педагогически сборници и списания. 

 

Юлия Ингилизова - главен учител в начален етап на основното образованиемагистър НУП, специализация по английски език в начална училищна степен, притежава първа професионално-квалификационна степен. Има публикации в педагогически сборници и списания.