Заместник-директор УВР - Рая Барбулска

 

   

 

Рая Барбулска има магистърска степен по начална училищна педагогика и

първа професионално-квалификационна степен,

съавтор е на учебно помагало по информационни технологии за втори клас.

През 2009 г. е удостоена с почетното отличие

"Неофит Рилски" на Министерството на образованието и науката.