ЗАСЕДАНИЯ

 

 • Протокол от проведено събрание за излъчване на представители на родителите в Обществения съвет към Осмо СУ "Арсени Костенцев".
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за избор на председател.
 •  Заседание за приемане на етичен кодекс на училищната общност на Осмо СУ на 16.02.2017 година от 18.00 часа.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за приемане на етичен кодекс на училищната общност на Осмо СУ. 
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет  за съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за I и V клас за учебната 2017/2018 г. и изготвяне на становище за училищния план-прием за учебната 2017/2018 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище за разпределение на бюджета на Осмо СУ.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище, отнасящо се до възможността за разкриване на пет паралелки в първи клас за учебната 2017/2018 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществени съвет във връзка с храненето на учениците от Осмо СУ.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за съгласуване избора на учебници и учебни комплекти за II и VI клас за учебната 2017/2018 г. и изготвяне на становище по изпълнение на бюджета на Осмо СУ за полугодиета на 2017 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за съгласуване на УУП за учебната 2017/2018 г.
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за избор на представител за член на Съвета "Твоят час"
 • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за изготвяне на становище по изпълнение на бюджета на Осмо СУ за деветмесечието на 2017 г.