ЗАСЕДАНИЯ

 

  • Протокол от проведено събрание за излъчване на представители на родителите в обществения съвет към Осмо СУ "Арсени Костенцев"

 

  • Протокол от проведено заседание на членовете на Обществения съвет за избор на председател

 

  •  Заседание за приемане на етичен кодекс на училищната общност на Осмо СУ на 16.02.2017 година от 18.00 часа

 

  • Протокол от проведено заседание за приемане на етичен кодекс на училищната общност на Осмо СУ