• План-прием за учебната 2017/2018 г. за ученици след завършен VII клас,

публикувано на интернет страницата на РУО-Благоевград.

  • Училищен план-прием на Осмо СУ за първи клас на учебната 2017/2018 г.