Проекти

 

 

2018/2019 

Осмо СУ - Иновативно училище.

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Осигуряване на ученически шкафчета”.

 

2010/2011

Международен проект „Насилието не е нашият начин“, финансиран от Академията на централните европейски училища /АСЕS/. Партньори в проекта са училища от Загреб(Хърватия) и Неготино (Македония). Успешното реализиране на проекта показа, че обучението по английски език в Осмо СОУ е на много добро ниво.