• Интерактивен урок в III б клас

     На 23.02.2017 г. учениците от III б клас с класен ръководител Валентина Стоянова представиха пред учителския колектив

интерактивен урок по четене на тема:  "Сапунени мехури“. В мултимедийния кабинет третокласниците,  чрез интерактивни игри, презентация и електронни

работни листове, откриваха характерните особености на литературните герои. Чрез програма Paint  създаваха графични изображения, четоха по роли,

подреждаха пословици и осмислиха поуката от разказа на Светослав Минков.

     Интегрирането на информационните технологии с останалите учебни предмети разнообразява учебните часове и мотивира учениците да участват

активно в учебния процес.

 

              

  • В час по интереси на Първа ГЦОУД

 

                

 

Заедно с нашия педагогически съветник госпожа Думбанова проведохме интерактивни игри за превенция с агресията сред учениците. Освен че бяха интересни и забавни, игрите бяха много полезни и поучителни за учениците. 

 

  • Митрополит Серафим гостува на детско тържество за Деня на християнското семейство

На 21 ноември Негово Високопреосвещенство митрополит Серафим гостува на тържество за Деня на християнското семейство, подготвен от учениците в 1 „а“ клас в VIII СУ „Арсени Костенцев“ в Благоевград, които от тази година посещават часове по СИП „Религия-Християнство“.  Митрополитът бе посрещнат от директора на училището г-н Биров и след разглеждане на новооткритите зали за спорт, хранене и отдих, бе посрещнат от най-малките ученици с класен ръководител г-жа Кръстева и техните родители.