2018/2019 учебна година

  • Учениците от VI A клас разиграха симулативен съдебен процес  в Районен  съд - Благоевград. Инициативата е част 

       от междуучилищния конкурс "Здравей здравословно".

      

  • Участие в общински междуучилищен конкурс "Живей здравословно".

       Учениците от VI Б клас, в рамките на 2 месеца или 11 занимания, ще разберат за

        природата на човешките емоции, ще повишат познанията си за собствения емоционален свят.

2017/2018 учебна година

  • XX  Национален ученически празник "За хляба наш..."

      Първо място - Боян Ангелов, VII В клас - категория "Макети", школа "Техническо конструиране и       

      моделиране", р-л инж. А. Мавродиев

  • Участие в национално състезание по български език и литература - "Любословие" - II кръг

           Трето място - Джоана Хайдар - 6. клас

  • Участие в национален конкурс "В очакване на Коледа" - 2017 г., Сдружение "Усмивка", община Бургас

Класирани: Габриела Тагарева - 3. Б кл., Стефан Попчев - 6. Б кл., Спасимира Манчева - 5. В кл. 

        

  • Успех за Симона Ив. Костадинова от V a клас спечелила сребърен медал от международния турнир по карате „Пирин“

         във възрастова група 8-15 г.

 

            

 

  • За първи път ученици от Осмо СУ „Арсени Костенцев” взеха участие в Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език.  Състезанието се провежда в три кръга – общински, регионален и национален.  Учениците в две възрастови групи – Първа -  6-8 клас и Втора  - 9-12 клас се борят за първо място. Учениците трябваше  да направят петминутна презентация на тема „Поправката може много, но окуражаването повече” , след което журито провежда разговор с участника в рамките на десет минути  и оценява състезателите по предварително зададени критерии – бързина на отговора, правилно построени граматически изречения, лексикално богатство и израз, творческо мислене и т.н. Учениците от шести клас се представиха блестящо! 

             На първо място със 142 точки се класира ученикът Стефан Попчев. На второ място с еднакъв брой точки 127 се класираха Джоана Хайдар и Кристина                     Пацова.  Стефан Попчев ще представи нашето училище на регионалния кръг на състезанието.

 

 

2016/2017 учебна година

 

Работа по проектна задача с учениците от V Б и V В клас

"История на естествените числа"

Естествените числа - възникване и еволюция на тяхното записване в различни бройни системи

Изготвили: ученици от V В клас - Божидар Андонов, Анна Кръстева, Димитър Дамбов, Полина Радина и Кристина Анастасова 

Алиготни и обикновени дроби - еволюция на тяхното записване

Изготвили: екип от V Б  - Анелия Цветанова, Биляна Григорова, Благовеста Коцелова, Борислава Йорданова

 

                                                  

 

 

 

 

ГРАФИК

на състезанията по английски език за учебната 2016/2017 година

Интерактивен урок

      На 29.11.2016г. учениците от 6 а клас участваха в интерактивен урок, реализиран от студенти от ЮЗУ „Н. Рилски”, специалност „Педагогика и образователен мениджмънт”. Чрез приобщаващи игри на шестокласниците бе предоставена възможност да се поставят на мястото на ученик, подложен на психически тормоз от съучениците си. Игровият модел, чрез който бе разгледан проблем, съпътстващ ежедневието на децата, бе приет добре от всички участници в реализацията му. Децата пожелаха отново да имат възможност за осъзнаване на проблемите си чрез такива модели на обучение и възпитание.