Работа по проектна задача с учениците от V Б и V В клас

"История на естествените числа"

Естествените числа - възникване и еволюция на тяхното записване в различни бройни системи

Изготвили: ученици от V В клас - Божидар Андонов, Анна Кръстева, Димитър Дамбов, Полина Радина и Кристина Анастасова 

Алиготни и обикновени дроби - еволюция на тяхното записване

Изготвили: екип от V Б  - Анелия Цветанова, Биляна Григорова, Благовеста Коцелова, Борислава Йорданова

 

                                                  

 

 

 

 

ГРАФИК

на състезанията по английски език за учебната 2016/2017 година

Интерактивен урок

      На 29.11.2016г. учениците от 6 а клас участваха в интерактивен урок, реализиран от студенти от ЮЗУ „Н. Рилски”, специалност „Педагогика и образователен мениджмънт”. Чрез приобщаващи игри на шестокласниците бе предоставена възможност да се поставят на мястото на ученик, подложен на психически тормоз от съучениците си. Игровият модел, чрез който бе разгледан проблем, съпътстващ ежедневието на децата, бе приет добре от всички участници в реализацията му. Децата пожелаха отново да имат възможност за осъзнаване на проблемите си чрез такива модели на обучение и възпитание.