СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

1. Стояна Иванова

      2. Катерина Тагарева

                                                                                                        3. Ася Тричкова

     4. Благой Томалянов

       5. Борислав Милушев

              6. Цветелина Грънчарова

  7. Гергана Баркова

 

 

П О К А Н А

от Сергей Биров – директор на Осмо СУ "Арсени Костенцев" – Благоевград,

за свикване на събрание по паралелки  във връзка с предстоящо създаване

на Обществен съвет към училището.

П О К А Н А

от Сергей Биров – директор на Осмо СУ "Арсени Костенцев" – Благоевград,

за свикване на събрание за избор на Обществен съвет.