Учебна програма за целодневна организация на учебния ден