Шесто Областно състезание по информационни технологии

за I - IV клас

Необикновеният свят на фантастичните герои