Седмо Областно състезание по информационни технологии

за I - IV клас 

Пролетни празници и обичаи