Осмо СОУ "Арсени Костенцев - състезание по ИТ"

На компютрите е инсталирано Windows 7, MS Office 2010.

 

ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

26 март 2016 г.

гр. Благоевград

pricazka

 

Инициатор: Осмо СОУ "Арсени Костенцев"

Организатори: Осмо СОУ"Арсени Костенцев", РИО Благоевград,

Община Благоевград и ЮЗУ "Неофит Рилски"

Място на провеждане: Осмо СОУ "Арсени Костенцев"

Състезанието се провежда за осми път. До участие се допускат

ученици І-ІV клас, разделени в четири възрастови групи (първи

клас, втори клас, трети клас и четвърти клас).

Времетраене: 40 минути, в които трябва да се изготви проект по

тема „В приказния свят на Андерсен.”.

ПРОГРАМА      СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ